Takaisin ylös

Tiedote: Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirit mukaan laboratorioyritysten kumppanuushankkeeseen

08.11.2017

Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirit liittyvät julkisen sektorin laboratorioyritysten kumppanuushankkeeseen. Suurhankkeessa ovat lisäksi mukana Fimlab Laboratoriot Oy, liikelaitokset Islab ja NordLab sekä Satakunnan sairaanhoitopiiri. Hankkeen taustalla on sote-uudistuksen myötä muuttuva terveyspalveluiden rakenne ja markkinatilanne.

 

Maakuntarajat ylittävä suurhanke

Hankkeessa on mukana jo 15 sairaanhoitopiiriä, joiden väestöpohja on noin 3,1 miljoonaa asukasta. Sairaanhoitopiirien laboratorioyritykset kehittävät maakuntarajat ylittävää yhteistyötä ja valmistelevat tätä tukevia yritysjärjestelyjä. Tarkoituksena on turvata maakuntien terveydenhuollon tarvitsemat laadukkaat ja kilpailukykyiset laboratoriopalvelut myös uudessa markkinatilanteessa.

- Laboratorioyritysten kumppanuusstrategian suunnittelu tähtää maakunnallisten laboratorioiden palvelu- ja kilpailukyvyn kehittämiseen ja voi mahdollisesti tarkoittaa myös yritysjärjestelyjä ja yhteisyrityksen perustamista. Suunnittelu tähtää siihen, että toimintamalli on valmis, kun sote-uudistukseen liittyvä mahdollinen valinnanvapaus käynnistyy, kertoo Fimlabin toimitusjohtaja Ari Miettinen.

Tarkoituksena on mm. selvittää, miten osapuolet voivat tarjota diagnostisia palveluita kilpailuille markkinoille sote-uudistuksen täytäntöönpanon jälkeen soveltuvan kilpailu- ja hankintalainsäädännön mukaisesti. Lisäksi osapuolten yhteistyössä pyritään optimoimaan julkisen sektorin sisällä tarjottavien diagnostiikkapalveluiden kilpailukykyä mm. jakamalla parhaita käytäntöjä, keskinäistä asiantuntijuutta ja tekemällä ICT-yhteistyötä.

 

Julkisen sektorin laboratoriopalvelut Suomessa

Julkinen sektori tuottaa noin 90 % laboratoriopalveluista Suomessa. Julkinen palvelutuotanto on konsolidoitunut usean sairaanhoitopiirin alueella siten, että koko Pohjois-Suomessa julkisista laboratoriopalveluista vastaa Nordlab, Itä-Suomessa Islab, Keski-Suomessa, Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla Fimlab sekä Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa HUSLAB. Muilla alueilla palvelutuotannosta vastaa yksittäinen sairaanhoitopiiri tai yksittäinen kunta. Suurista toimijoita vain Fimlab on julkisomisteinen yhtiö, muut ovat liikelaitoskuntayhtymiä, liikelaitoksia tai tulosyksiköitä.